Bij het al dan niet toekennen van
giften hanteert Stichting Sociaal
Noodfonds Nieuwkoop de
volgende criteria:
Er moet hulpverlening voor de
cliŽnt zijn ingezet.Hulpverleners
moeten bij de cliŽnt op huis
bezoek komen en de situatie
goed in kaart brengen. Ook
dienen hulpverleners een
inkomenscheck te doen en cliŽnt
dient inwoner te zijn van de
Gemeente  Nieuwkoop.
Aanvragen kunnen alleen door
die hulpverleners worden
ingediend. Bewindvoerders,
scholen, ziekenhuizen,             
familie van cliŽnt kunnen geen
aanvragen indienen.
 
Er worden geen giften achteraf
verstrekt. Ook niet als familie van
de cliŽnt dit heeft voorgeschoten.

Stichting Sociaal Noodfonds
Nieuwkoop hanteert een
maximum bedrag van Ä 500.

Hulpverleners kunnen het 
bestuur vragen hiervan af te
wijken als daar reden toe is.    
Het bestuur beslist en er is geen
beroep of bezwaar mogelijk.
Aanvragen
https://unsplash.com/@aarsoph

Aanvragen voor de volgende zaken worden afgewezen en niet in behandeling genomen:

 

 

Aanvragen kunt u alleen online indienen.

Klik hier voor het formulier

Wanneer u het formulier invult gaat u en de client akkoord met ons

AVG privacy-reglement.

Sociaal Noodfonds Nieuwkoop
Kamer van Koophandel: 64794571
RSIN: 855849617

NL 86 INGB 0007 0325 24
Copyright © 2021 bij Noodfonds Nieuwkoop ∑  All Rights Reserved