Missie

Diverse doelgroepen binnen de
Gemeente Nieuwkoop metname
de meest kwetsbare inwoners
leven steeds vaker in armoede.
Vaak blijken er geen passende
regelingen te zijn binnen de
Gemeente, WMO of Zorg-
verzekeringswet.

Stichting Sociaal Noodfonds
Nieuwkoop wil in samenwerking
met de Gemeente, fondsen,
Kerken, ondernemers en diverse
maatschappelijke partners in 
zorg en welzijn een noodfonds
zijn voor de inwoners van de
Gemeente Nieuwkoop.

We merken namelijk als  
Stichting dat dit nodig is omdat
steeds minder mensen een
beroep kunnen doen op diverse
regelingen en voorzieningen.

Het Sociaal Noodfonds
Nieuwkoop wil zich graag      
voor die mensen inzetten binnen
de Gemeente Nieuwkoop.
Welkom
https://unsplash.com/@aarsoph
Wat doen wij
"Het bieden van financiŽle en materiŽle hulp aan inwoners van de Gemeente Nieuwkoop, die om welke reden dan ook in een noodsituatie terecht zijn gekomen en voor wie (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer beschikbaar zijn".

Sociaal Noodfonds Nieuwkoop tracht te helpen in die situaties waar mensen niet meer in aanmerking komen voor welke overheidssteun dan ook. Situaties waarbij mensen niet meer weten hoe ze het moeten oplossen. We hopen met elkaar die mensen te kunnen helpen daar waar nodig is.

Ons bestuur
Het bestuur van het Noodfonds Nieuwkoop bestaat thans uit 3 leden.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en zij krijgen geen beloning. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Sociaal Noodfonds Nieuwkoop
Copyright © 2022 bij Noodfonds Nieuwkoop ∑  All Rights Reserved
Kamer van Koophandel: 64794571
RSIN: 855849617

NL 86 INGB 0007 0325 24